Hızlı Erişim +90535 393 6495

Sırbistan

 

Nüfus: (Kosova hariç) 7,9 milyon (BM, 2008)

Başkent: Belgrat

En yaygın diller: Sırpça

En yaygın din: Hıristiyanlık

Para birimi1 dinar = 100 para    1 €:119.00-120.00 dinar

Başlıca ihraç ürünleri: Mamül mallar, gıda, canlı hayvan, makina, ulaşım teçhizatı

İnternet uzantısı.rs

Uluslararası telefon kodu+381

 

 

Sırbistan 1990'larda dağılmaya başlayan Yugoslavya Federasyonu'nun son mirasçısı.

Şubat 2003’te Yugoslav Parlamentosu’nun aldığı kararla kurulan Sırbistan ve Karadağ devleti, 2006'da feshedildi.

Karadağ, Sırbistan'dan ayrılma yönünde karar verdi.

Eski devletin uluslararası kuruluşlardaki üyelikleri Sırbistan'a bırakıldı. Ancak Karadağ'ın kopuşuyla, Sırbistan'ın denize çıkışı kalmadı.

GENEL BİLGİLER

1990’larda dağılmaya başlayan Yugoslav Federasyonu’ndan geriye kalan son iki ülke olan Sırbistan ve Karadağ 2002 yılı Mart ayında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünist bir düzende kurulan devletten geriye kalanları bir kenara bırakıp Sırbistan ve Karadağ adı altında daha gevşek bir birlik oluşturmaya karar verdi.

Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda varılan anlaşma, Karadağlıların da bağımsızlık taleplerine bir çözüm formülü bularak Balkanlar'daki sınırların daha fazla değişmesini önlemeye yönelikti.

Yeni birliğin temelindeki anayasal anlaşma 2002 Aralık’ında hazırlandı. Öngörülen yapıya göre devletin federal bir başkanlık yapısı, federal düzeyde savunması ve dışişleri bakanlığı olacaktı. Ancak iki cumhuriyet kendi ekonomileri konusunda kendi siyasetlerini izleyen, yarı bağımsız devletler olarak düşünüldü.

Sırbistan "Eski Yugoslavya'dan bir mozaik daha"

Adriyatik Denizinde 100 km uzunluğunda kıyısı olan bir Balkan ülkesidir.

Tarihi: Yugoslavya, 1918'de Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Sırbistan'ın bir araya gelmesi ile kuruldu. Batı ve Varşova Paktı'na girmeksizin bağımsızlık yanlısı bir politika izledi. Ülkedeki federal cumhuriyetler, 1991'de ayrı birer devlet hâlinde geldiler. Sırplar ve Karadağlılar ise Yugoslavya Federasyonu çatısında bir arada kaldılar.

Ülkede, yakın zamanda batı yanlısı yeni bir idare kurulmuştur.

Yüzey şekilleri: Tuna nehrinin geçtiği kuzeyde geniş düzlükler yer alır. Ülkenin güney kesiminde Dinar Alpleri uzanır. Burada 3000 metreyi aşan zirveler bulunur. Kireç taşlarının olduğu yerlerde zengin karstik şekillere rastlanır.

İklimi ve bitki örtüsü: Ülkede genellikle kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak karasal iklim etkilidir. Yağışın büyük bölümü ilkbahar ve sonbaharda düşer. Kuzeydeki alçak sahalarda 700 mm kadar olan yağış miktarı, güneydeki yüksek sahalara doğru artar. Alçak sahalarda uzun boylu çayırlar, dağların eteklerinde geniş yapraklı ve yükseklerde ise iğne yapraklı ormanlar görülür. 2000metrenin üstündeki sahalarda dağ çayırları yer alır. Adriyatik kıyısında Akdeniz iklimi ve bu iklime özgü bitki örtüsü görülür, ülkede doğal hayatı korumak amacıyla çok sayıda millî park kurulmuştur.

  

Nüfusu ve yerleşmesi: Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Sırplar oluşturur. Azınlık durumunda olan Arnavutlar ve Türkler Kosova çevresinde; Karadağlılar, Karadağ Bölgesi'nde yaşar, ülkenin önemli kenti, Zagrep-Sofya kara yolunun geçtiği Tuna kenarındaki başkent Belgrat'tır.

Diğer kentler; Novisad, Niş ve Subotica, Kragujevac, Kruşevac, Vranje'dır. Adriyatik kıyılarında turistik önemi olan şehirler vardır. Yol boylarındaki küçük köyler ve dağlık sahalarda küçük gruplar hâlinde dağınık yerleşmeler yer alır.

Ekonomisi: 1948'den beri Varşova ve NATO Paktı'na girmeyen Yugoslavya, kendine özgü milli bir ekonomi politikası izlemiştir. Devlet eliyle yönetilen ve işletilen işletmeler kurulmuştur. Ancak bu politika başarılı olamamış, ülkede çok yüksek bir enflasyon yaşanmıştır.

1991'de meydana gelen parçalanma sonucunda yeni arayışlar içine girmiş, Avrupa ülkeleri ile yeniden ekonomik ve politik ilişkilere önem vermeye başlamıştır.

Bosna-Hersek ve Kosova Bölgesi'ndeki savaşlar, ekonomisini sarsmış, enflasyon ve işsizlik artmıştır. Balkanlar ile Orta ve Batı Avrupa arasında Belgrat'tan geçen yolun, iç savaş nedeniyle önemini kaybetmesi de ekonomik sıkıntıyı arttırmıştır.

Ülkenin ekonomisi sanayi ve tarıma dayanır. Nüfusun % 46'sı sanayide, % 30'u tarımda çalışır. Buğday, mısır, patates ve şeker pancarı en çok yetiştirilen ürünlerdir. Ormanlardan bol miktarda kereste üretilir. Ahır hayvancılığı gelişmiştir.

Sırbistan'da kaliteli linyit, bakır, boksit, krom, kurşun-çinko yatakları vardır. Sanayi tesisleri Tuna boyundaki ovalarda yaygındır.

Başlıca sanayi ürünlerini; demir çelik olmak üzere metal, makine, uçak, ağır kara taşıtları, kimyasal maddeler, tüketim eşyaları ve tekstil oluşturur. Bu ürünlerin bir bölümünü ihraç etmektedir. İthal kalemleri ise makine, ulaşım aracı ekipmanı, bazı ham ve kimyasal maddeler ve gıda ürünleridir.

Ticaret yaptığı ülkeler; Almanya, İtalya, Avusturya, Slovenya, Fransa, ABD ve Hollanda'dır. Sırbistanla ilişkilerimiz, balkanlarda yaşanan son savaşlardan dolayı durma noktasına gelmiş, ancak geçen zamanla birlikte son yıllarda ilişkilerde iyileşme görülmektedir.

Josip Broz Tito'nun mirası Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan oluşan Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti 1945’te ilan edildi.

Otoriter komünist lider Josip Broz Tito liderliğindeki dönemde etnik gerginlikler bastırıldı. Federasyonun ömrü Tito’nun 1980’de ölümünden sonra 10 yıldan ibaret oldu.

Milliyetçi Sırp lider Slobodan Miloşeviç döneminde, ülke parçalanarak kanlı olaylara sürüklendi.

Slovenya ve Makedonya’nın federasyondan kopuşu nispeten barışçı bir ortamda geldi. Ancak Hırvatistan ve Bosna’da şiddetli savaşlar yaşandı.

1992’den 2003’e kadar geçen sürede ise Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adını alan devleti oluşturanlar, yine sadece Karadağ ve Sırbistan’dı.

1998’de özerk Kosova bölgesinde şiddet olayları alevlendi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Arnavutlarca desteklenen Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK, Sırp yönetimine karşı açıkça ayaklandı.

Şiddet olayları tırmanırken Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç üzerindeki baskı da artıyordu. Yüzbinlerce mülteci, Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ’a kaçtı.

NATO 1999 Mart ayında Kosova ve Sırbistan’a hava saldırıları düzenledi. Sırp güçleri bölgeden çıkarıldı ve denetim Birleşmiş Milletler idaresine geçti.

Kosova BM gözetimindeki görüşmelerin başarısızlığa uğraması üzerine 17 Şubat 2008'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Sırbistan, bağımsızlık deklarasyonunun yasadışı olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğuysa Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

Sırbistan, başbakanı Zoran Cinciç’in bir suikaste sonucu öldürülmesiyle, karışıklığa sürüklenmişti.

Reformlar konusunda öncü olan Cinciç, Slobodan Miloşeviç’in Lahey’deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edilmesinin arkasındaki başlıca isimlerden de biriydi.

Yetkililer olaydan Miloşeviç ile bağlantılı organize suç örgütlerini sorumlu tuttular. Bunun ardından başlayan operasyonlarda binlerce kişi yakalandı.

2005 yılında Avrupa Birliği Sırbistan ile üyelik sürecini başlatacak bir Ortaklık Anlaşması imzalanması için hazırlıklara girişti.

Bu çalışmalar, savaş suçu zanlıları Radko Mladiç ve Radovan Karaciç'in yakalanması konusundaki tartışmalar dolayısıyla askıya alınmıştı

 

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Sırbistan'daki son gelişmeler öncesi 29 Nisan 2008'de bu ülkeyle İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı

Polonya Üniversiteleri , Moldova Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Bosna Hersek, Rusya Üniversiteleri öğrenci göndermektedir.

Kurumsal

world-map

FBA Eğitim Danışmanlık Hizmetleri,yeni kurulan bir danışmanlık firması olmakla birlikte takribi 40 yıllık Turizim,Ticaret ve danışmanlık hizmetleri tecrübesi ve 7 yıllık eğitim danışmanlığı tecrübesi ile YERİNDE ve DİLİNDE HİZMET prensipler ile hareket eden, günübirlik değilde uzun vadeli danışmanlık  hizmeti veren Ferit Emin tarafından kurulmuş bir firmadır.

İletişim Bilgileri

FBA EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Ferit Emin / Alparslan Emin
Millet caddesi Turgut Özal Bulvarı
Karagül İş merkezi No: 84 / 269  Kat:6
Fındıkzade-Fatih-İstanbul
Tel: (212) 531 23 79
Gsm 1: 0535 393 64 95
Gsm 2: 0535 835 36 50